Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost Ministrstva za javno upravo, kot storitvenega centra za informacijske storitve javnega sektorja

Zadnja sprememba:
14. 12. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve sodelovanja med Ministrstvom za javno upravo, kot storitvenim centrom za informacijske storitve javnega sektorja in strankami v javnem sektorju, ki te storitve uporabljajo.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-9/2021/2
Datum: 15. 6. 2021
Sprememba sklepa:
št. 320-9/2021/7 z dne 28. 2. 2022

Opombe:

Učinkovitost Ministrstva za javno upravo pri ureditvi sodelovanja s strankami informacijskih storitev

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) pri ureditvi sodelovanja z organizacijami javnega sektorja – strankami, ki so uporabljale različne informacijske storitve MJU, v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 in podalo mnenje, da MJU pri ureditvi sodelovanja s strankami ni bilo učinkovito.

 

Vzpostavitev centralnih informacijskih storitev za organizacije javnega sektorja na MJU poteka že več desetletij. MJU je ob zaključku obdobja, na katero se nanaša revizija, organizacijam v javnem sektorju nudilo več kot 85 informacijskih storitev.

Kljub temu da iz zakonskih podlag ni bilo nedvoumno jasno, katere vrste organizacij javnega sektorja morajo obvezno uporabljati informacijske storitve MJU in katere smejo k njim pristopitiprostovoljno, MJU v okviru svojih pristojnosti ni poskrbelo, da bi bilo nedvoumno jasno, kdo naj bi njegove informacijske storitve uporabljal.

MJU ni jasno opredelilo vsebine svojih informacijskih storitev, saj do novembra 2021 ni objavilo celovitega seznama svojih informacijskih storitev in za večino svojih storitev ni javno objavilo podatkov o načinu pristopa k storitvi, splošnih pogojev uporabe storitev in matrik odgovornosti obeh pogodbenih strani.

MJU je odnose s strankami svojih informacijskih storitev praviloma urejalo z neposrednimi pogodbenimi dogovori, pri čemer pa v večini sklenjenih pogodbenih dogovorov ni jasno določilo predmeta dogovora – informacijskih storitev, ki jih za stranko dejansko izvaja, in medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strani. MJU poleg tega tudi ni vzpostavilo ažurne in točne evidence pogodbenih dogovorov.

Po obdobju, na katero se nanaša revizija, je Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije del delovnega področja MJU, ki se nanaša informacijske storitve MJU, prenesel v pristojnost novoustanovljenega Ministrstva za digitalno preobrazbo. Novo ministrstvo je že pristopilo k pripravi osnutka Zakona o digitalni preobrazbi, v katerem želi med drugim bolje opredeliti tudi pojme iz obstoječih pravnih podlag.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino