Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti in pri nadzoru nad njunim izvajanjem v obdobju od leta 2017 do 30. 6. 2021

Zadnja sprememba:
23. 10. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti in pri nadzoru nad njunim izvajanjem v obdobju od leta 2017 do 30. 6. 2021.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2017 do 30. 6. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-6/2021/5
Datum: 4. 11. 2021

Opombe:

Vzpostavitev pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti in nadzor nad njunim izvajanjem

Računsko sodišče je leta 2014 izdalo revizijsko poročilo o zagotavljanju izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč v obdobju od leta 2009 do leta 2012, v katerem je ugotovilo številne neučinkovitosti pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje ter pri nadzoru nad izvajanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanjem pokopališč. V tistem obdobju je to področje urejal Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki je bil sprejet leta 1984. Od leta 2016 je v veljavi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej), ki je izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti uredil na novo, zato se je računsko sodišče odločilo, da izvede ponovno revizijo tega področja za obdobje od leta 2017 do 30. 6. 2021.

Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo mnenje, da je bilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (zdaj Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter pri nadzoru nad njunim izvajanjem v obdobju od leta 2017 do 30. 6. 2021 neučinkovito.
Ministrstvo ni vzpostavilo ustreznih pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, ker ni predlagalo sprememb in dopolnitev ZPPDej, tako da bi ta celovito, jasno, nedvoumno in sistemsko enotno urejal izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Ministrstvo ni prispevalo k pravočasni uveljavitvi podzakonskih in drugih predpisov za izvajanje pogrebne dejavnosti, dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti je podelilo tudi izvajalcem, ki niso izpolnjevali vseh predpisanih pogojev. Ministrstvo ni izvajalo nadzora nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja z ZPPDej. Zaradi navedenega v 3 letih in pol po zakonskem roku za uskladitev dejavnosti z ZPPDej skoraj tretjina občin ni sprejela odloka o pokopališkem redu po ZPPDej, 24-urna dežurna služba pa se je izvajala le v slabi tretjini občin.
Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti od ministrstva zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov, za izboljšanje poslovanja pa mu je podalo več priporočil.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino