Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost izvajanja obveznih nalog občin na področju kulture

Zadnja sprememba:
7. 3. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za kulturo in osmih občin pri izvajanju nalog občin na področju kulture.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-14/2018/4
Datum: 17. 12. 2018

Opombe:

Izvajanje nalog občin na področju kulture

Računsko sodišče na podlagi izvedene revizije o nalogah občin na področju kulture za obdobje od leta 2015 do leta 2018 meni, da so bile Občina Bled, Občina Bovec, Občina Domžale, Občina Ivančna Gorica, Občina Log - Dragomer, Občina Pivka, Občina Radenci in Občina Šentilj delno učinkovite pri izvajanju nalog na področju kulture ter da je bilo Ministrstvo za kulturo delno učinkovito pri spremljanju stanja in izvajanja nalog občin na področju kulture.

Pri občinah so bile nesmotrnosti ugotovljene pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju nalog na področju kulture (knjižnična dejavnost, ljubiteljska kultura, nepremična kulturna dediščina in javna kulturna infrastruktura). Pri ministrstvu pa so bile nesmotrnosti ugotovljene v povezavi z nezadostno vključitvijo spremljanja področja kulture na lokalni ravni v aktivnosti ministrstva (opredelitev nalog spremljanja, opredelitev vloge kulture na lokalni ravni, pridobivanje podatkov, obdelava podatkov in priprava zaključkov).

Ob tem je računsko sodišče ocenilo, da podatki in analize stanja kulture in porabljenih sredstev, ki jih imajo občine in ministrstvo, ne omogočajo presoje, ali posamezna občina s sredstvi primerne porabe lahko ali ne more zagotoviti izvedbe nalog v okvirih, ki jih določajo zakoni.

Deli vsebino