Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost dodeljevanja spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja z delom dijakov in študentov pri delodajalcih v okviru povezovanja sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela

Zadnja sprememba:
2. 6. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti dodeljevanja spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja z delom dijakov in študentov pri delodajalcih v okviru povezovanja sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2021.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3264-1/2021/4
Datum: 17. 3. 2021

Opombe:

Dodeljevanje spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja z delom dijakov in študentov pri delodajalcih

Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo mnenje, da sta bila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v obdobju med 2017 in 31. 3. 2021 delno učinkovita pri dodeljevanju spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja z delom dijakov in študentov pri delodajalcih. Gre za spodbude v okviru 2 programov povezovanja sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (programa PUD) , in sicer za obdobje 2016–2017 in za obdobje 2018–2022. Skupna vrednost programov je v obdobju, na katero se nanaša revizija, znašala 29,8 milijona EUR. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta obstoječa kazalnika programov PUD le delno povezana s cilji programov in da ministrstvo ob zaključku programov ne bo moglo izkazati, ali se dodeljevanje sredstev delodajalcem za izvajanje mentorstva dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju dejansko odraža v njihovi večji praktični usposobljenosti, lažjem prehodu na trg dela in zmanjšanju razkoraka na trgu dela. Sklad je javne razpise v okviru PUD 2016–2017 izvedel v predvidenih časovnih in finančnih okvirih. Neustrezno načrtovanje in v manjši meri tudi epidemija covida-19 pa sta glavna razloga za odstopanja od načrtovanega izvajanja programa PUD 2018–2022. Računsko sodišče je podalo več priporočil, najpomembnejša pa so tista, ki se nanašajo na izboljšanje opredelitve merjenja in ugotavljanja doseganja zastavljenih ciljev in učinkov prihodnjih programov.

Deli vsebino