Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Smotrnost poslovanja Občine Izola pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine

Zadnja sprememba:
22. 12. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.

Revidirano obdobje:
2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-10/2019/2
Datum: 12. 6. 2019

Opombe:

Namenski prejemki v Občini Izola

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Izola v delu, ki se nanaša na namenske prejemke proračuna občine v letu 2018. Računsko sodišče meni, da je bilo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na namenske prejemke proračuna občine za leto 2018 delno učinkovito.

Občina v letu 2018 ni v celoti vzpostavila pogojev, ki bi ji omogočili učinkovito načrtovanje, pobiranje in porabo namenskih prejemkov, saj ni razpolagala z vsemi potrebnimi dokumenti in podatki o vseh potencialnih vrstah namenskih prejemkov. Občina namenskih prejemkov v proračunu občine za leto 2018 ni načrtovala na način, da bi bilo jasno in v celoti izkazano, katere vrste namenskih prejemkov je načrtovala, v kakšni višini jih je načrtovala ter za katere namene bo posamezne vrste namenskih prejemkov porabila. Občina tudi ni v celoti zagotovila pravočasnega in popolnega pobiranja namenskih prejemkov. Prav tako tudi ni transparentno izkazala, da so bile vse vrste namenskih prejemkov porabljene namensko. O realiziranih vrstah in realizirani višini namenskih prejemkov in njihovi porabi tudi ni celovito in popolno poročala.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino