Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Skrb za dediščino s področja športa

Zadnja sprememba:
7. 5. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri skrbi za dediščino na področju športa od 12. 1. 2018 do izdaje osnutka revizijskega poročila.

Revidirano obdobje:
od 12. 1. 2018 do izdaje osnutka revizijskega poročila

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-6/2019/4
Datum: 9. 5. 2019

Opombe:

Skrb za dediščino s področja športa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bilo pri skrbi za dediščino s področja športa tudi v obdobju od 12. 1. 2018 do 3. 11. 2020 neučinkovito.

Ministrstvo je oddelku Muzej športa v okviru Zavoda za šport Planica sicer zagotovilo opremljene skladiščne prostore za shranjevanje muzejskih eksponatov ter programsko opremo za urejanje arhivskega gradiva, vendar pa ni sprejelo dokončne odločitve o primerni organizacijski obliki nadaljnjega razvoja muzejske dejavnosti kot tudi ne o strukturi in številu zaposlenih v muzeju športa in niti o njegovi lokaciji ter o načinu financiranja po pričetku delovanja samostojnega javnega zavoda. Zato je zelo verjetno, da muzej športa ne bo pričel delovati kot samostojni javni zavod v letu 2022, kot je načrtovala Vlada Republike Slovenije, ogled športnega gradiva pa od leta 2017 zaradi prenove prostorov na Kopitarjevi ulici v Ljubljani, kjer muzej še vedno deluje, ni mogoč.

Računsko sodišče je od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zahtevalo predložitev odzivnega poročila, podalo pa mu je tudi priporočila.

 

Deli vsebino