Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev - Splošna bolnišnica Trbovlje

Zadnja sprememba:
11. 8. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev.

Revidirano obdobje:
2012 in 2013

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-15/2014/8
Datum: 6. 1. 2015

Opombe:

Sklepanje pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v Splošni bolnišnici Trbovlje

Splošna bolnišnica Trbovlje za leto 2012 Ministrstvu za zdravje ni posredovala evidence o izdanih soglasjih lastnim zaposlenim za delo pri drugih delodajalcih. Pogodbe z zdravniki je sklepala brez soglasij delodajalca, z izvajalci zdravstvenih storitev − pravnimi osebami pa je sklenila podjemne pogodbe tudi po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ. Bolnišnica je pri sklenitvi podjemnih pogodb v vrednosti 299.173 evrov ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. Poleg tega je zaradi napačno določenih cen v podjemnih pogodbah in previsokih izplačil izvajalcem izplačala najmanj 36.239 evrov preveč. 

Računsko sodišče je o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013 bolnišnici izreklo mnenje s pridržkom.

 

Deli vsebino