Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Sistem dela z nadarjenimi in sistem šolskih tekmovanj v letu 2017

Zadnja sprememba:
15. 4. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Smotrnost ureditve dela z nadarjenimi in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017.

Revidirano obdobje:
leto 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-2/2018/3
Datum: 15. 3. 2018

Opombe:

Sistem dela z nadarjenimi in sistem šolskih tekmovanj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) sta bila pri ureditvi sistema dela z nadarjenimi učenci in dijaki in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017 neučinkovita.

MIZŠ ni poskrbelo za vzpostavitev ustreznih strateških, pravnih in strokovnih podlag za enakopravno obravnavo nadarjenih učencev in dijakov pri razvijanju njihove nadarjenosti, ZRSŠ pa ni bil dovolj aktiven pri posodabljanju strokovnih usmeritev za delo z njimi v šolah. Učenci in dijaki niso imeli enakopravnih možnosti za sodelovanje na šolskih tekmovanjih, saj so bile te odvisne od finančne in kadrovske zmožnosti šol. MIZŠ namreč ni zagotovilo ustreznega načina sofinanciranja šolskih tekmovanj z vidika pokrivanja stroškov udeležbe šol in pokrivanja stroškov organizatorjev tekmovanj. Pri sofinanciranju prek javnega razpisa, katerega izvajanje je bilo brez ustrezne podlage preneseno na ZRSŠ, sredstva niso bila razdeljena na dovolj jasen in pregleden način, organizatorji pa so bili neenakopravno obravnavani.

Računsko sodišče je MIZŠ in ZRSŠ podalo priporočila, od MIZŠ pa je zahtevalo tudi predložitev odzivnega poročila.

Deli vsebino