Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija pravilnosti financiranja volilne kampanje za volitve poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2022 pri organizatorju volilne kampanje - SOCIALNI DEMOKRATI

Zadnja sprememba:
24. 2. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilja revizije sta izrek mnenj o pravilnosti poslovanja in pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Revidirano obdobje:
Od odprtja posebnega transakcijskega računa z oznako "za volilno kampanjo" do oddaje poročila o financiranju volilne kampanje.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-5/2022/2
Datum: 24. 6. 2022

Opombe:

Pravilnost financiranja volilne kampanje liste kandidatov stranke Socialni demokrati za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov politične stranke Socialni demokrati za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022, ki jo je organizirala politična stranka Socialni demokrati.

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja in izrek mnenja o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je politični stranki Socialni demokrati izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in pozitivno mnenje o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Novica ob izdaji revizijskih poročil:
Financiranje volilnih kampanj za volitve v državni zbor v letu 2022

Deli vsebino