Skoči do osrednje vsebine

Novica

Revizijska poročila: Financiranje volilnih kampanj za volitve v državni zbor v letu 2022

Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022 7 organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja v skladu Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), 4 organizatorjem pa mnenje s pridržkom. Na podlagi opravljenih revizij so organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324 tisoč EUR. Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah, so morali organizatorji volilnih kampanj vplačati v humanitarne namene skoraj 14 tisoč EUR.

V skladu z 29. členom ZVRK mora računsko sodišče v 6 mesecih po roku za zaprtje volilnega računa opraviti revizijo pri organizatorjih volilne kampanje, ki imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje. Računsko sodišče lahko opravi tudi revizijo pri organizatorjih volilne kampanje za referendum na državni ravni in pri organizatorjih volilne kampanje za volitve članov predstavniškega in individualno voljenega organa lokalne skupnosti ter za referendum na lokalni ravni.

Računsko sodišče je za volilno kampanjo za volitve v državni zbor opravilo obvezno revizijo 11 organizatorjev volilnih kampanj. V revizije financiranja volilnih kampanj so bile vključene liste kandidatov strank: gibanje Povežimo Slovenijo, Levica, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Državljansko gibanje Resni.ca, Stranka Alenke Bratušek, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Gibanje SVOBODA ter 2 predstavnika manjšinskih narodnih skupnosti: Ferenc Horváth in Felice Žiža. Pri volilni kampanji za volitve v državni zbor leta 2018 je izvedlo revizijo 15 organizatorjev volilnih kampanj. Računsko sodišče je preverilo višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, skladnost ravnanja z določili ZVRK ter točnost podatkov v poročilih o volilnih kampanjah.


Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3.368.602 EUR. Ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak znaša skupaj 333.187 EUR in se nanaša na:

  • 10 organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno 100 tisoč EUR, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje;
  • 8 organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15 tisoč EUR;
  • 5 organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83 tisoč EUR z napačnega računa;
  • 4 organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin;
  • 3 organizatorji niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40 tisoč EUR;
  • 1 organizator pa je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti.

Zaradi ugotovitev, povezanih z nedovoljenimi prispevki za volilno kampanjo, je moralo 7 organizatorjev volilne kampanje v humanitarne namene nakazati skupaj 13.826 EUR, 1 organizator pa mora to še narediti v okviru izvedbe popravljalnega ukrepa.

Računsko sodišče ugotavlja, da so stroški volilnih kampanj za volitve v državni zbor za leto 2022 za 37 % večji od primerljivih stroškov volilnih kampanj za volitve v državni zbor leta 2018, ki so tedaj znašali 2.445.313 EUR. Povprečen strošek volilne kampanje na stranko se je z 222.301 EUR na stranko v letu 2018 povečal na 374.088 EUR na stranko v letu 2022, kar je za več kot 68 %. Iz opravljenih revizij izhaja, da je bila v letu 2022 pri večini list kandidatov volilna kampanja obsežnejša. Zgornja meja stroškov volilne kampanje je v letu 2022 znašala 679.773 EUR, pri čemer so stroški volilnih kampanj 4 organizatorjev presegli 80 % tega zneska. Ugotovljene nepravilnosti so v obeh kampanjah primerljive; organizatorji so za volilne kampanje z volilnega računa največkrat plačevali stroške, ki po vsebini ne sodijo med stroške volilne kampanje, hkrati pa na volilnem računu niso zbrali vseh sredstev, ki so jih namenili za volilno kampanjo.

Delno povračilo stroškov volilne kampanje je leta 2022 za 54 % preseglo delno povračilo, izplačano organizatorjem volilne kampanje leta 2018, in sicer zaradi višje udeležbe volivcev na volitvah v državni zbor in večjega števila veljavnih glasovnic.

Na podlagi zbranih dokazov v revizijah so bila na Inšpektorat za notranje zadeve, Inšpektorat za medije in na Tržni inšpektorat poslana obvestila o zaznanih sumih storitve prekrškov, na Generalno policijsko upravo pa naznanilo suma kaznivega dejanja.

Priloga:
Infografika - Revizijska poročila: Financiranje volilnih kampanj za volitve v državni zbor v letu 2022