Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2021

Zadnja sprememba:
3. 10. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-1/2022/3
Datum: 19. 4. 2022

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021 izreklo pozitivno mnenje. O pravilnosti poslovanja v tem letu pa je zavodu izreklo mnenje s pridržkom, ker v svojih evidencah ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine, zato je bila ta v najmanj 44 primerih nepravilno odmerjena. V nasprotju s predpisi je nabavil material, storitve in osnovna sredstva v vrednosti 2.163.907 EUR ter oddal storitve izvedenskih mnenj. V svojih aktih ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, javne uslužbenke je premestil na delovna mesta, za zasedbo katerih ne izpolnjujejo vseh pogojev, javnim uslužbencem plačnega razreda ter dodatka za dvojezičnost ni določil v skladu z zakonom, dolgov uživalcev prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa ni odtegoval v skladu s predpisi in izvršilnimi naslovi. Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino