Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Priprave na izvedbo Zimske univerzijade Maribor 2013

Zadnja sprememba:
8. 12. 2011

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Podati oceno o uspešnosti in učinkovitosti priprav za izvedbo 26. Zimske univerzijade Maribor 2013

Revidirano obdobje:
Od začetka leta 2008 do datuma izdaje osnutka revizijskega poročila.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-14/2010/2
Datum: 7. 9. 2010

Opombe:

Priprave na Univerzijado 2013

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) je izvedlo revizijo o uspešnosti in učinkovitosti priprav za izvedbo 26. zimske univerzijade Maribor 2013 (v nadaljevanju: univerzijada), da bi izreklo mnenje o tem, ali so priprave za izvedbo univerzijade učinkovite in potekajo na način, ki zagotavlja uresničitev projekta 26. zimske univerzijade Maribor 2013. 

Računsko sodišče meni, da kljub uspešno pridobljeni kandidaturi za izvedbo univerzijade postopek kandidature za izvedbo univerzijade ni bil učinkovit. Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo), Slovenska univerzitetna športna zveza ter občine, na katere se nanaša revizija: Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM), Občina Ruše in Občina Zreče, pri kandidaturi za izvedbo univerzijade niso ustrezno sodelovali, zato so tudi njihove aktivnosti pri določanju odgovornosti, zagotavljanju sredstev ter iskanju ustreznih pravnih podlag za zagotovitev sredstev in pravilne ter pravočasne izvršitve plačila zneska za organizacijske pravice v letih 2008, 2009 in 2010 potekale izrazito neučinkovito. Posledica neučinkovitega ravnanja in dejstva, da noben od partnerjev pri projektu ni niti poskušal doseči znižanja zneska plačila za organizacijske pravice, je tudi še vedno plačilo dela zneska za plačilo organizacijskih pravic in pripadajočega davčnega odtegljaja.

Načrtovanje priprav za izvedbo univerzijade ni bilo ustrezno. Ministrstvo kot največji načrtovani posamezni sofinancer projekta in partnerji pri projektu niso natančno in pravočasno določili nalog in odgovornosti vseh sodelujočih subjektov pri pripravah za izvedbo univerzijade, obsega potrebnih finančnih sredstev ter virov financiranja. 

Pri načrtovanju izvedbe programskega dela univerzijade ni bila opravljena analiza o dopustnosti ter prednostih in slabostih ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v primerjavi z ustanovitvijo javnega zavoda za ta namen. Prav tako namen in dinamika sofinanciranja upravičenih stroškov za izvedbo programskega dela univerzijade nista bila natančno in realno določena.

Ocene potrebnih športnih, turističnih, nastanitvenih zmogljivosti in cestne infrastrukture, obsega finančnih sredstev in virov financiranja niso bile realne, natančne in pravočasno pripravljene. Poleg tega MOM in Občina Ruše nista pravočasno pripravili dokumentacije za izgradnjo posameznih infrastrukturnih objektov, s čimer bi lahko kandidirali za pridobitev državnih in evropskih sredstev, zato sta občini roke za zagotovitev objektov ter sama prizorišča tekmovanj v posameznih športnih panogah sproti spreminjali in od načrtov za izgradnjo nekaterih večjih objektov tudi odstopili. 

Računsko sodišče ocenjuje tudi kot pomembna razloga, da kljub prvotnim načrtom posamezni objekti ne bodo zgrajeni v okviru projekta univerzijade, da dokumentacija za izgradnjo posameznih infrastrukturnih objektov na območju MOM in Občine Ruše, ki bi določila tudi lastništvo, vzdrževanje in uporabo teh objektov po zaključku univerzijade, ni pripravljena, ter dejstvo, da občini pri zagotovitvi investicij v infrastrukturne objekte nista preverili možnosti zasebnih vlaganj oziroma javno-zasebnega partnerstva.

Računsko sodišče meni, da aktivnosti, povezane s pripravami za izvedbo univerzijade, niso v celoti učinkovite. Partnerji pri projektu in ministrstvo pri izvajanju aktivnosti v skladu s svojimi pristojnostmi niso ustrezno sodelovali, na kar kažejo težave pri vzpostavitvi in neučinkovitem delovanju Organizacijskega odbora, prelaganju odgovornosti glede plačila organizacijskih pravic ter pomanjkljivem nadzoru nad porabo javnih sredstev.

Kljub temu, da od pomladi leta 2010 aktivnosti priprav za izvedbo univerzijade izvaja Univerziada 2013, organiziranje športne prireditve, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: Univerziada, d. o. o.), so za izgradnjo športne infrastrukture odgovorni investitorji, izmed katerih MOM aktivnosti ne izvaja v okviru zastavljenih rokov, MOM tudi ni uspela zagotoviti načrtovanega obsega zasebnih vlaganj in črpanja državnih ter evropskih finančnih sredstev v načrtovanem obsegu.

Vzpostavitev kadrovskih, organizacijskih in finančnih pogojev za delovanje Univerziade, d. o. o. je potekala neučinkovito. Družba je od marca do julija 2010 delovala brez likvidnostnih sredstev, po drugi strani pa so občine, na katere se nanaša revizija, nakazale glavnino sredstev ob koncu leta 2010. Kljub načrtovani spremembi ustanoviteljske strukture podjetja, s katero bi bilo MOM, Občini Zreče in Občini Ruše omogočeno neposredno sofinanciranje dejavnosti Univerziade, d. o. o., ta do zaključka leta 2010 še ni bila izvedena, zaradi česar sofinanciranje občin ni potekalo v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Kljub temu, da je Univerziada, d. o. o. v letu 2010 za izvedene aktivnosti izkazala celotne stroške v znesku zgolj 154.879 evrov (od teh je ministrstvo priznalo upravičene stroške v znesku 104.470 evrov in jih nakazalo MOM), so MOM ter občini Ruše in Zreče za opravljene storitve Univerzijadi, d. o. o. nakazale 351.312 evrov občinskih sredstev. Ob dejstvu, da občine le s težavo zagotavljajo potrebna finančna sredstva za izgradnjo infrastrukturnih objektov, sofinanciranje aktivnosti Univerziade, d. o. o. v večjih zneskih, kot jih družba lahko upraviči z izkazanimi nastalimi stroški za opravljanje nalog, za katere je bila ustanovljena, računsko sodišče ocenjuje kot negospodarno.

Računsko sodišče je ocenilo, da priprave za izvedbo univerzijade potekajo na način, ki sicer zagotavlja izvedbo projekta univerzijade, vendar samo izvedba športnih dogodkov ne bo omogočila realizacije načrtovanih ciljev projekta. Po oceni računskega sodišča tako obstaja tveganje, da poslanstvo oziroma predvideni dolgoročni učinek sicer potencialno uspešno izvedene univerzijade, ne bo realiziran. To pomeni, da obstaja tveganje, da občine, na katere se nanaša revizija, v zaledju Pohorja ne bodo pridobile načrtovane nove športne, turistične in nastanitvene infrastrukture, s katero bi lahko zagotovile dodatna delovna mesta in nove poslovne priložnosti, ter tako načrtovani športni, turistični, kulturni, ekonomski, univerzitetni, gospodarski, okoljski ter družbeno-trajnostni razvoj regije ne bo realiziran v načrtovanem obsegu.

Računsko sodišče je za izboljšanje učinkovitosti priprav za izvedbo 26. zimske univerzijade Maribor 2013 ter zagotovitev gospodarnosti porabe javnih sredstev podalo priporočila in od ministrstva ter občin, na katere se nanaša revizija, zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Predstavitev revizije (8 strani, 107 kB)

Deli vsebino