Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Predlog zaključnega računa proračuna za leto 2016

  Zadnja sprememba:
  22. 9. 2020

  Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016

  Vlada Republike Slovenije je na določenih dokumentih, ki so bili predmet revizijskega pregleda v revizijah IPro15 in IPro16, preklicala stopnjo tajnosti INTERNO, zato objavljamo novo  različico revizijskega poročila.

  Deli vsebino

  Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016

  Računsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in pravilnost izvršitve državnega proračuna v letu 2016. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, dve vladni službi (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje) in upravna enota (Upravna enota Ptuj).

  V letu 2016 so realizirani prihodki proračuna znašali 8.316 milijonov evrov in so v primerjavi z letom 2015 manjši za 205,4 milijona evrov (za 2,4 odstotka), realizirani odhodki proračuna pa so znašali 9.000 milijonov evrov in so glede na leto 2015 za 797,4 milijona evrov (za 8,1 odstotka) manjši. Zato je presežek odhodkov nad prihodki manjši za 592 milijonov evrov (za 46,4 odstotka). 


  Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa za leto 2016 izreklo mnenje s pridržkom, ker so bile ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov, zaradi česar so: 

  • v bilanci prihodkov in odhodkov
   • odhodki prenizko izkazani za 3.793.150 evrov
   • prihodki prenizko izkazani za 829.499 evrov 
  • v računu finančnih terjatev in naložb 
   • prejemki prenizko izkazani za 2.453.595 evrov
   • izdatki previsoko izkazani za 12.873.387 evrov

  Navedene napake so predvsem posledica nepravilno izkazanih poslovnih dogodkov, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. 

  O pravilnosti izvršitve državnega proračuna je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov), kršitve zaradi nesprejetja potrebnih pravnih ukrepov za urejenost razmer na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev, ki se nanašajo na stalno pripravljenosti in povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ter predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, nepravilnosti pri posredovanju izhodišč za pripravo finančnih načrtov). V nekaj primerih smo ugotovili, da obveznosti niso bile prevzete s pisno pogodbo, da pred izplačili ni bila preverjena pravna podlaga, da so bila izplačila izvedena z zamudo ter da niso bila spoštovana pogodbena določila. Več nepravilnosti se nanaša tudi na pomanjkljivo izvajanje nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki ter nad poslovanjem pravnih oseb in odobrenimi programi pravnih oseb.

  Računsko sodišče je revidirancem naložilo več popravljalnih ukrepov in podalo nekaj priporočil.

  Prikaz prihodkov, odhodkov in primarnega primankljaja Proračuna Republike Slovenije v letu 2016 

  Deli vsebino