Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Zadnja sprememba:
25. 10. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici v letu 2010.

Revidirano obdobje:
Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010,

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-3/2011/2
Datum: 24. 2. 2011

Opombe:

Poslovanje Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici v letu 2010. Okrožno sodišče v Novi Gorici je pristojno za območja sodnih okrajev Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin.

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici v letu 2010.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Novi Gorici v letu 2010 izreklo mnenje s pridržkom, ker je Okrožno sodišče v Novi Gorici poslovalo v neskladju s predpisi v naslednjih primerih:

 • višjega sodnika ni uvrstilo v pravilni plačni razred in zaposlene niso izpolnjevale pogojev za napredovanje v višji plačni razred; javnim uslužbencem ni izplačalo sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij in nepravilno je izplačalo akontacijo delovne uspešnosti za povečan obseg dela; izplačalo je povračila stroškov prehrane med delom glede na čas trajanja delovnega časa in ne za dneve prisotnosti; z zaposlenima ni sklenilo pisnega dogovora o povečanem obsegu dela;
 • opravilo je izplačila, ne da bi bila preverjena pravna podlaga;
 • pri javnem naročanju ni spoštovalo načela gospodarnosti in učinkovitosti ter je sklenilo pogodbo, ne da bi izvedlo predpisan postopek oddaje javnega naročila; 
 • sodnikom je omogočilo službeno odsotnost s pravico nadomestila plače in povračila stroškov za izobraževanje, čeprav ne sodi v okvir izobraževanja v interesu delodajalca, ter zaposlenim nabavilo osebno varovalno opremo v večji vrednosti, kot je predpisana;
 • prevzelo je obveznosti za obdobje, ki je daljše od zakonitega, ter izplačevalo nagrade in plačevalo stroške sodnim izvedencem in odvetnikom ter opravljene storitve po preteku zakonitega plačilnega roka;
 • porabilo je sredstva za namene, ki niso bili nujni za delovanje sodišča, in naročilo storitev hrambe zaseženega predmeta pri pravni osebi, čeprav ta ni izpolnjevala predpisanih pogojev.

Okrožno sodišče v Novi Gorici med izvajanjem revizije ni odpravilo vseh nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnim uslužbenkam. 

Računsko sodišče je Okrožnemu sodišču v Novi Gorici podalo tudi priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino