Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Javnega zavoda Šport Ljubljana

Zadnja sprememba:
13. 7. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Šport Ljubljana v letu 2017.

Revidirano obdobje:
leto 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-1/2018/3
Datum: 26. 2. 2018

Opombe:

Pravilnost poslovanja Javnega zavoda Šport Ljubljana

Računsko sodišče je Javnemu zavodu Šport Ljubljana izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v letu 2017.

Zavod je v nasprotju s predpisi izplačal za 46.502 evra delovne uspešnosti za povečan obseg dela ter kršil zakon pri odrejanju, opravljanju in izplačevanju nadurnega dela. Blago, material in storitve v vrednosti 1.237.210 evrov je nabavil v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. Prihodke v znesku 2.664.836 evrov je v nasprotju s sklepom o ustanovitvi izkazal kot prihodke iz tržne dejavnosti in ne kot prihodke od izvajanja javne službe, od ustanovitelja pa zahteval in dobil dodatnih 600.000 evrov za nemoteno izvajanje dejavnosti. Najemnikom je oddajal poslovne prostore brez izvedbe ustreznih postopkov, z nekaterimi športnimi klubi in društvi ni sklenil najemnih pogodb, z nekaterimi pa ni sklenil dogovorov o pogojih uporabe športnih objektov. Za najem poslovnih prostorov je zaračunal za 10.806 evrov premalo. Imel je pomanjkljive evidence o uporabi športnih objektov in površin, presežene uporabe le-teh pa društvom in klubom ni zaračunaval.

Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Deli vsebino