Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Glasbene šole Litija - Šmartno v letu 2021

Zadnja sprememba:
7. 11. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilj revizije je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-8/2022/3
Datum: 1. 7. 2022

Opombe:

Pravilnost poslovanja Glasbene šole Litija - Šmartno

Računsko sodišče je Glasbeni šoli Litija - Šmartno o pravilnosti poslovanja v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo neskladja s predpisi glede izpolnjevanja pogoja ustrezne izobrazbe strokovnega delavca, pri določitvi obsega sredstev za redno delovno uspešnost, pri obračunavanju dodatka za delovno dobo in pri določitvi odpravnine ob upokojitvi. Poleg tega je glasbena šola namenjala javna sredstva za pogostitve zaposlenih, za kar ni podlage v relevantnih predpisih, ni pravilno objavljala podatkov o javnih naročilih, brez podlage v relevantnih predpisih pa je sklenila tudi podjemno pogodbo za dela, ki so sodila v opis rednih del delovnega mesta. Poročila o popisu ni obravnaval pristojni organ.

Računsko sodišče je od glasbene šole zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino