Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost izplačevanja dodatkov zaradi epidemije bolezni covid-19 v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v letu 2021

Zadnja sprememba:
27. 12. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti izplačevanja dodatkov zaradi epidemije bolezni covid-19 v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-4/2022/4
Datum: 31. 5. 2022

Opombe:

Izplačevanje dodatkov zaradi epidemije covida-19 v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v letu 2021 v 6 javnih zdravstvenih zavodih.

Psihiatrični bolnišnici Begunje je izreklo mnenje s pridržkom, Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenija – Soča, Zdravstvenemu domu Trbovlje, Zdravstvenemu domu Idrija in Psihiatrični bolnišnici Vojnik pa pozitivno mnenje, saj pri izplačilih dodatkov niso bile ugotovljene pomembne nepravilnosti.

Revidirani javni zavodi so imeli različen pristop pri določitvi pogojev za priznanje dodatkov, saj je bila zaradi ohlapnih določb predpisov pristojnost za določitev teh pogojev in s tem višine dodatkov prenesena na predstojnike javnih zdravstvenih zavodov. Javni uslužbenci na primerljivih delovnih mestih so zato v različnih javnih zdravstvenih zavodih prejemali dodatke v različnem obsegu, kar je prikazano v izdanem zbirnem poročilu prečne revizije.

Deli vsebino

Izplačevanje dodatkov zaradi epidemije covida-19 v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v letu 2021 v 6 javnih zdravstvenih zavodih, in sicer v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, Zdravstvenem domu Trbovlje, Zdravstvenem domu Idrija, Psihiatrični bolnišnici Vojnik (v nadaljevanju: bolnišnica) in Psihiatrični bolnišnici Begunje.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na določanje in obračunavanja covidnih dodatkov v letu 2021. Računsko sodišče je o pravilnosti tega dela poslovanja bolnišnici izreklo pozitivno mnenje, ker je ocenilo, da je v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami.

Deli vsebino