Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Žalec v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  11. 7. 2022

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-7/2021/3
  Datum: 13. 10. 2021

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Žalec

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Žalec v letu 2020 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, na proračunskih postavkah je izplačala več sredstev, kot jih je načrtovala v veljavnem proračunu občine za leto 2020), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja, na spletni strani ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ni imenovala skrbnikov pravnih poslov, zemljišč, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019 oziroma za leto 2020, postopka javnega zbiranja ponudb ni zaključila kot neuspešnega, ni zagotavljala popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (anekse k pogodbi je sklenila po zaključku del, plačala je dodatna dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, prevzela je več obveznosti, kot je imela za ta namen zagotovljenih sredstev, pred izplačilom ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki sta izhajala iz prejetih računov, prejete ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2020, ni izločila kot nedopustne, ni pridobila ustreznih finančnih zavarovanj oziroma ga je pridobila prepozno), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov iz javnih razpisov), zadolževanja (nepravilnost pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (v odloku o financiranju ožjih delov občine ni določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne oziroma mestno skupnost, in ni spremljala poslovanja krajevnih in mestne skupnosti oziroma izvrševanja njihovih finančnih načrtov).

  Računsko sodišče je Občini Žalec podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

   

  Deli vsebino