Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2021

Zadnja sprememba:
14. 12. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-13/2022/4
Datum: 8. 9. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Šempeter - Vrtojba

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

 

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam  ter zadolževanja.

Računsko sodišče je Občini Šempeter - Vrtojba podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino