Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Semič v letu 2022

Zadnja sprememba:
13. 3. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-6/2023/2
Datum: 12. 6. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Semič

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Semič v letu 2022 ter občini izreklo  mnenje s pridržkom.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanja.
Računsko sodišče je Občini Semič podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino