Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Lukovica v letih 2018 in 2019

Zadnja sprememba:
24. 12. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2018 in 2019.

Revidirano obdobje:
2018 in 2019

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-8/2020/4
Datum: 1. 12. 2020

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Lukovica

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Lukovica v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje.
Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, občina nima vzpostavljenega sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja, zemljišča niso bila vključena v veljaven načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, namera o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma oddaji premoženja v najem ni bila objavljena, niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev neposrednih menjalnih pogodb, skrbnik pravnega posla ni bil določen, najemna pogodba ni vsebovala vseh predpisanih sestavin, županja je sprejela interni akt, za kar ni bila pristojna), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (neustrezna ali prepozno pridobljena finančna zavarovanja, prepozna primopredaja del, pri plačilu obveznosti niso bili upoštevani zakonski plačilni roki, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, za dodatna in več dela ni bil izveden ustrezen postopek javnega naročanja), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (neustrezna merila na področju športa, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma, lokalni program za kulturo ni bil sprejet, dodeljena sredstva brez javnega razpisa), zadolževanja (zadolžitev pri osebi zasebnega prava, prevzem obveznosti, ki pomenijo posredno zadolžitev prek javnega zavoda, nepravilnosti pri izdaji poroštva javnemu zavodu) ter na drugih področjih poslovanja (v letu 2018 ni bil imenovan podžupan, odlok o nalogah krajevnih skupnosti ni bil sprejet, nepravilnosti pri izvajanju projekta in oddaji objekta v najem, nepravilnosti pri ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih).
Računsko sodišče je Občini Lukovica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino