Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019

Zadnja sprememba:
24. 1. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2018 in 2019

Revidirano obdobje:
2018 in 2019

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-18/2019/2
Datum: 2. 12. 2019

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Koper

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje.
Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov), pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ne vsebuje vseh predpisanih sestavin in tudi ne zemljišč, ki so nastala s parcelacijo, cenitveno poročilo je bilo prestaro, skrbnik pravnega posla ni bil določen), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (dela niso bila oddana po predpisanem postopku, dodatna dela niso bila dogovorjena s pogodbo, prevzete obveznosti so bile ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, prejete ponudbe niso bile izločene kot nedopustne, podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, neustrezna ali prepozno pridobljena finančna zavarovanja, pred začetkom postopka ni bila opravljena raziskava trga, rok plačila je bil določen in uporabljen kot eno izmed meril, pogoji za oddajo
in-house javnega naročila niso bili izpolnjeni, ni bil izveden ustrezen nadzor nad vodenjem in izvajanjem investicij, namera o načrtovani gradnji ni bila sporočena pravočasno), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (letni program športa in lokalni program za kulturo nista bila pripravljena in sprejeta, neustrezna merila v javnem razpisu na področju kulture, otrok in mladine ter prireditev in promocij, dodeljena sredstva brez javnega razpisa, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov), zadolževanja (sklenitev dogovorov o obročnem plačilu kupnine ter zagotavljanje sredstev 3 pravnim osebam javnega sektorja na ravni občine za odplačilo obveznosti iz pogodb o finančnem najemu, kar pomeni dolgoročno zadolžitev občine, v proračunu občine ni določila obsega zadolževanja vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in ni v celoti izvajala nadzora nad njihovim zadolževanjem, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter na drugih področjih poslovanja (nepravilnosti pri ustanovitvi gospodarske družbe ter financiranju tiskanega in spletnega občinskega medija, nepravilnosti pri sofinanciranju javnega linijskega prevoza potnikov).
Računsko sodišče je od Mestne občine Koper zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino