Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Poslovanje Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

  Zadnja sprememba:
  12. 12. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti in uspešnosti poslovanja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v letih 2020 in 2021.

  Revidirano obdobje:
  2020-2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 3264-1/2022/4
  Datum: 9. 2. 2022

  Opombe:

  Poslovanje Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

  Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije za knjigo izreklo negativno mnenje.

  Agencija za knjigo je nepravilno izvedla postopke oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev in storitev v vrednosti najmanj 33.371 EUR, brez dokazil o opravljenih storitvah je izvajalcu plačala 8.100 EUR, sklenila je pogodbo za pravne storitve, za katere je že imela sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem, pri čemer so neupravičeni stroški znašali 5.533 EUR, v znesku 2.000 EUR je sofinancirala izdelavo promocijskega filma mimo javnega razpisa za izbor programa oziroma projekta s področja knjige. Poleg tega je neupravičeno uporabila službeno kreditno kartico, predsednici sveta agencije za knjigo je neupravičeno plačala pot v Berlin ter pred izvedbo storitev z izvajalci ni sklenila pogodb o izvedbi storitev oziroma ni izdala naročilnic v skupni vrednosti 7.615 EUR. Članom strokovnih komisij je izplačala za 40.844 EUR nagrad, ne da bi pridobila ustrezne izkaze o opravljenem delu, ter jim izplačevala povračilo potnih stroškov, za kar ni bilo pravnih podlag.

  Računsko sodišče je ocenilo, da je bila agencija za knjigo delno uspešna pri izvajanju nalog s področja knjige v letih 2020 in 2021.

  V javnih razpisih in pozivih za dodeljevanje sredstev več pogojev in kriterijev ni bilo jasnih, preverljivih in merljivih. Ocene pristojnih komisij so bile v posameznih razpisih pomanjkljivo utemeljene, kar ne omogoča naknadne preverljivosti ocenjevanja. Agencija za knjigo v javnih razpisih za sofinanciranje izdaje knjig ni opredelila načina določitve števila sofinanciranih knjig, v nekaterih javnih razpisih pa ni opredelila načina določitve obsega sredstev, ki jih za svoj program prejme posamezni prejemnik, niti ni izkazala oziroma obrazložila razlogov za svoje odločitve. S tem ni zagotovila transparentnosti pri dodeljevanju sredstev.
  Agencija za knjigo nima jasnih pravil za izogibanje navzkrižju interesov članov strokovnih komisij, nagrade za delo članov strokovnih in delovnih komisij pa so direktorji agencije za knjigo določali na podlagi njihove subjektivne ocene, kar predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje.

  Pomanjkljivo je bilo tudi spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev. Računsko sodišče je ocenilo, da je agencija za knjigo plačala vsaj 63.010 EUR za stroške, ki se niso nanašali na programe oziroma projekte, sprejete v sofinanciranje, oziroma iz dokazil ni izhajalo, da se nanje nanašajo. Nakazovala je sredstva za programe oziroma projekte brez izkaza vseh nastalih stroškov in ne da bi prijavitelji svoje programe oziroma projekte izvedli v roku.

  Računsko sodišče je od agencije za knjigo zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino