Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Štore v letu 2021

Zadnja sprememba:
1. 12. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-2/2023/2
Datum: 9. 3. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Štore

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Štore v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

 

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja in ker župan ni imenoval tajnika občine.

Računsko sodišče je Občini Štore podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

 

 

Deli vsebino