Skoči do osrednje vsebine

Zaščita prijavitelja

Organi za zunanjo prijavo

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev
 3. Agencija za varstvo konkurence
 4. Agencija za varnost prometa
 5. Agencija za zavarovalni nadzor
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
 7. Banka Slovenije
 8. Državna revizijska komisija
 9. Finančna uprava
 10. Tržni inšpektorat
 11. Urad za preprečevanje pranja denarja
 12. Informacijski pooblaščenec
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 17. Inšpektorat za delo
 18. Inšpektorat za javni sektor
 19. Inšpektorat za okolje in prostor
 20. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke
 21. Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
 22. Zdravstveni inšpektorat
 23. Slovenski državni holding
 24. Komisija za preprečevanje korupcije