Skoči do osrednje vsebine

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Vesna Uršič Simoniti

KONTAKT
m: 030 362 048
e: osebni.podatki@rs-rs.si

Varstvo osebnih podatkov

Računsko sodišče Republike Slovenije je najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Pri izvrševanju revizijske pristojnosti in opravljanju drugih nalog, ki so povezane s poslovanjem, obdeluje tudi osebne podatke.

Na računskem sodišču se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Sprejeli smo številne ukrepe za njihovo zavarovanje z namenom, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, da se ohrani zaupnost in celovitost ter prepreči njihova izguba oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) opredeljuje osebni podatek kot katero koli informacijo o posamezniku. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo zgolj za določene namene in v najmanjšem možnem obsegu.

1. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Podatki se zakonito obdelujejo, če je obdelava potrebna:

 • za izpolnitev zakonske obveznosti (npr. izvedba revizije po Zakonu o računskem sodišču),
 • pred sklenitvijo ali za izvajanje pogodbe (npr. javno naročilo),
 • za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti (obveščanje novinarjev na službene e-naslove),
 • je posameznik v obdelavo njegovih osebnih podatkov privolil (obveščanje posameznikov po e-pošti o revizijah v teku),
 • zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva računsko sodišče.

2. Roki hrambe osebnih podatkov

Računsko sodišče hrani podatke le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na vrsto posameznih dokumentov z osebnimi podatki na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, in sicer v Načrtu klasifikacijskih znakov in Navodilu o rokih hranjenja.

3. Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Računsko sodišče ne prenaša osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije.

4. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Na računskem sodišču je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Vesna Uršič Simoniti
Telefon: 030 362 048
E-pošta: osebni.podatki@rs-rs.si

S pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko stopite v stik vedno, ko imate vprašanje s področja osebnih podatkov, ki jih o vas obdeluje računsko sodišče.

5. Pravice posameznikov

Posamezniki imajo pravico do:

 • potrditve, ali računsko sodišče obdeluje njihove osebne podatke,
 • obveščenosti, če se njihovi osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo,
 • kopije obdelovanih osebnih podatkov (tudi v elektronski obliki),
 • popravka (če obdelovani osebni podatki niso točni),
 • izbrisa (če za obdelavo osebnih podatkov ni zakonite pravne podlage oziroma soglasja),
 • pritožbe pri informacijski pooblaščenki, kadar menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Uresničevanje pravic se lahko zahteva prek vloge, ki se jo vloži pri računskem sodišču (obrazci za vložitev zahtev) ali pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov. Pri tem je obvezna identifikacija posameznika. Rok za odgovor je 1 mesec. Računsko sodišče sme zahtevo tudi zavrniti, če je očitno neutemeljena, pretirana ali ponavljajoča ali če upravičeno dvomi v identiteto posameznika, ki pravico uveljavlja.
 
Za nadzor in prijavo kršitev je pristojen:

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si


Obvestilo kandidatom za zaposlitev po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Evidence dejavnosti obdelav