Skoči do osrednje vsebine

Strategija 2021-2024

Institucija

Strategija računskega sodišča od leta 2021 do 2024

Strategija Računskega sodišča Republike Slovenije od leta 2021 do leta 2024 zajema vse ključne strateške prioritete in cilje, ki bodo vplivali na delo računskega sodišča v prihodnjem obdobju. Z revizijami želimo doseči največje možne učinke pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev in učinkovitem upravljanju javnega premoženja, opozarjati na zaznana prihodnja tveganja, zagotavljati vzdržnost javnih financ in spodbujati uporabnike javnih sredstev ter državljane k trajnostno naravnanemu ravnanju.

Verjamemo, da bomo z doseganjem postavljenih strateških ciljev, ki so usmerjeni k izboljšanju poslovanja uporabnikov javnih sredstev in trajnostni naravnanosti družbe kot celote, še naprej koristili vsem davkoplačevalcem in vsem uporabnikom javnih sredstev.

Na voljo sta tudi prejšnji strategiji: Strategija računskega sodišča 2014 do 2020 in Strategija računskega sodišča od leta 2007 do 2013.