Skoči do osrednje vsebine

Strategija 2007-2013

Institucija

Strategija računskega sodišča od leta 2007 do 2013

Strategija Računskega sodišča Republike Slovenije od leta 2007 do 2013 zajema vse ključne dejavnike, ki bodo v tem obdobju vplivali na računsko sodišče, odzive in strateške cilje za naslednjih šest let. Dokument je nastal v partnerstvu z vrhovno revizijsko institucijo Velike Britanije, vključujoč niz sestankov in podanih priporočil z namenom institucionalne okrepitve računskega sodišča.

Pričakujemo, da bomo v tem obdobju dosegli zastavljene cilje na ključnih področjih delovanja. Pomembno je, da bomo strategijo redno posodabljali. Nosilce interesov in javnost je treba spodbujati, da podajo svoje mnenje o delu računskega sodišča. Računsko sodišče je pri svojem delovanju usmerjeno k ugotavljanju sprememb v okolju in analiziranju z njimi povezanih tveganj, na podlagi analiz pa oblikuje načrte revidiranja, s katerimi se na ta tveganja odziva.

Strategija 2014-2020 >

Strategija 2021-2024 >

Project funded by the European Union