Skoči do osrednje vsebine

Novica

Predstavitev Poročila o delu 2023 v državnem zboru

Poslanci državnega zbora so na 17. redni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki je potekala 16. aprila 2024, obravnavali poročilo o delu računskega sodišča v letu 2023, ki ga je predstavila predsednica računskega sodišča Jana Ahčin.

Na seji, na kateri jo je spremljala prva namestnica mag. Maja Bilbija, je predsednica računskega sodišča uvodoma predstavila delo računskega sodišča v preteklem letu, ki je sledilo ključnim vodilom – neodvisnosti, objektivnosti in učinkovitosti delovanja. Delo je ocenila kot uspešno in med drugim izpostavila tudi ukrepe, ki so s strani revidirancev prepoznani kot dobri, ker izboljšujejo njihovo delo ter prispevajo k boljši porabi javnega denarja. Omenila je tudi druge aktivnosti, s katerimi računsko sodišče pripomore k boljšemu poslovanju uporabnikov javnih sredstev, kot je dajanje predlogov za spremembo zakonodaje oziroma sistemskih rešitev na posameznih področjih poslovanja javnega sektorja.

Fotografija iz velike dvorane na Šubičevi, kjer je potekala seja Komisije za nadzor javnih financ, na kateri sta predsednica računskega sodišča Jana Ahčin (desno) in njena prva namestnica mag. Maja Bilbija

Izrazila je zadovoljstvo nad zakonsko implementacijo finančne neodvisnosti neodvisnih organov ter izrazila zaskrbljenost nad nekontroliranim dodeljevanjem nalog institucijam, vključno z računskim sodiščem, brez predhodnega posvetovanja. Povedala je, da pomeni dodeljevanje novih nalog računskemu sodišču brez njegovega predhodnega soglasja grob poseg v njegovo neodvisnost. Natančneje je opisala novo nalogo, ki ga prinaša zakon o javnem naročanju zagovornikom javnega interesa, in izrazila dvome glede njegove učinkovitosti v izboljšanju preglednosti javnega naročanja.

Med predstavitvijo je izpostavila tudi rezultate preteklih revizij, ki so zajemale številna področja, kot so državni proračun, lokalna samouprava, zdravstvo, izobraževanje, trajnostni razvoj, informacijske sisteme in drugo. Podrobneje je predstavila tudi izreke mnenj, kjer so med negativnimi mnenji so večinoma izstopale občine. Opozorila je tudi na trenutno neustrezno ureditev plač funkcionarjev in javnih uslužbencev ter izpostavila primerjavo med plačami funkcionarjev in zaposlenih v različnih sektorjih.

V razpravi je predsednica odgovorila tudi na vprašanja poslancev glede ustanavljanja pokrajin ter števila občin, informacijskih sistemov v luči varnosti ter o pobudah, ki jih je na računsko sodišče naslovila Komisija za nadzor javnih financ.

Povezavi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2023