Skoči do osrednje vsebine

Novica

Predsednica računskega sodišča predala Poročilo o delu 2023 predsednici državnega zbora

Predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je v torek, 26. marca 2024, sprejela predsednico računskega sodišča Jano Ahčin, ki ji je predala poročilo o delu računskega sodišča za leto 2023.

Predsednica računskega sodišča je ob predaji Poročila o delu 2023 izpostavila, da so tudi v preteklem letu na računskem sodišču sledili ključnim vodilom – neodvisnosti, objektivnosti in učinkovitosti delovanja, ki je usmerjala njihovo delo pri vseh temeljnih aktivnostih, začenši z izbiro programa revizij, njihovim izvajanjem in predstavitvijo revizijskih ugotovitev, vse do spremljanja dejanske uveljavitve predlaganih sprememb v poslovanju uporabnikov javnih sredstev oziroma v sistemskem urejanju posameznih področij njihovega delovanja.

Skupinska fotografija predsednice računskega sodišča Jane Ahčin in predsednice državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič, ki v malem salonu državnega zbora v rokah drži poročilo o delu računskega sodišča za leto 2023. Za njima grb Republike Slovenije in napis Republika Slovenija Državni zbor.

V pogovoru sta se predsednici državnega zbora in računskega sodišča med drugim dotaknili ureditve plač funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki se v praksi kaže v nesprejemljivih anomalijah, kot je na primer ta, da plače javnih uslužbencev velikokrat še vedno presegajo plačne razrede funkcionarjev znotraj iste institucije, celo kadar so ti v funkciji predstojnikov. Predsednica računskega sodišča je izpostavila tudi zakonodajne rešitve, ki so računskemu sodišču v preteklem letu naložile nove naloge in so bile sprejete brez predhodnega usklajevanja. Izrazila pa je zadovoljstvo s sprejetjem novele zakona o javnih financah, po katerih neodvisni ustavni organi sami določajo obseg svojih finančnih načrtov, s tem pa je zagotovljena njihova finančna avtonomija in z implementacijo zakonskih predlogov, ukrepov in priporočil računskega sodišča, ki izboljšujejo uporabo javnih sredstev.

Predsednico državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič je predsednica računskega sodišča Jana Ahčin na srečanju tudi predhodno povabila na obeležitev pomembnega jubileja, in sicer na slovesnost ob 30-letnici delovanja računskega sodišča, ki bo potekala v decembru.

Sogovornici sta se strinjali, da je delo neodvisnih nadzornih institucij izredno pomembno, saj pripomore k ohranjanju zaupanja javnosti v ključne institucije ter zagotavljanju integritete in stabilnosti demokratične družbe.

slika z naslovnico Poročilo o delu računskega sodišča v letu 2023 in ključnimi rezultati

Prilogi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2023