Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnin

Datum objave: 24. 1. 2017
Datum izteka 15-dnevnega roka: 8. 2. 2017