Skoči do osrednje vsebine

Objava

Dobava strojne in programske opreme za pristopno kontrolo in evidenco delovnega časa ter triletno vzdrževanje sistema

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti za dobavo strojne in programske opreme za pristopno kontrolo in evidenco delovnega časa ter triletno vzdrževanje sistema, št. 120-9/2019/16 z dne 18. 9. 2020, št. objave na Portalu javnih naročil JN005773/2020-W01 z dne 18. 9. 2020.

Sprememba razpisne dokumentacije z dne 25. 9. 2020 - nov obrazec Izpolnjevanje tehničnih zahtev.