Skoči do osrednje vsebine

Objava

Obnova in zamenjava talnih oblog

Računsko sodišče Republike Slovenije objavlja javno naročilo male vrednosti za obnovo in zamenjavo talnih oblog, št. 120-1/2021/6 z dne 25. 1. 2021, št. objave na Portalu javnih naročil JN000374/2021-W01 z dne 25. 1. 2021.

Predmet javnega naročila je obnova in zamenjava talnih oblog v poslovnih prostorih naročnika na naslovu Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Rok za prejem ponudb je 16. 2. 2021 do 10. ure prek portala ejn.gov.si.

Na predhodni ogled objekta, ki je pogoj za sodelovanje v postopku, in bo organiziran 29. 1. 2021 ob 12. uri, se morajo potencialni ponudniki prijaviti do 29. 1. 2021 do 10. ure.