Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2022

Zadnja sprememba:
23. 11. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-2/2023/2
Datum: 3. 1. 2023

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2022

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo izrekli pozitivno mnenje o računovodskih izkazih za leto 2022. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2022 je predvsem posledica nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja in pri obračunu zdravstvenih storitev. Zavod je kršil predpise o javnem naročanju pri nabavah blaga v vrednosti najmanj 128.942 EUR. Neskladja s predpisi smo ugotovili tudi pri določanju plač in pri določbah akta o sistemizaciji delovnih mest, v nasprotju s predpisi pa je zavod izplačal tudi nekatere druge prejemke iz delovnega razmerja. Odzivnega poročila nismo zahtevali, ker je zavod nepravilnosti odpravil že med revizijo.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Logotip cilja 3 z napisom: Zdravje in dobro počutje
Deli vsebino