Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Zmanjševanje tveganj za pojav "bega možganov"

Zadnja sprememba:
5. 4. 2023

Podatki o reviziji

Revidirano obdobje:
2010 do 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-18/2021/2
Datum: 1. 12. 2021

Opombe:

Zmanjševanje tveganj za pojav bega možganov v Sloveniji

Računsko sodišče je izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) učinkoviti pri izvajanju aktivnosti, usmerjenih v zmanjševanje tveganj za pojav bega možganov v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2021.

Pojav bega možganov je za države, iz katerih poteka emigracija, mednarodno identificiran kot negativen pojav, saj se iz gospodarstev izteka človeški kapital kot strateški in razvojni vir, hkrati pa izvorna država izgublja sredstva, ki so bila vložena v izobraževanje emigrantov. Iz teh razlogov države, iz katerih poteka emigracija, poskušajo pojav spremljati in vplivati na dejavnike, ki pojav povzročajo, ter ga zmanjševati z različnimi ukrepi in tehnikami v okviru področnih politik in politike ekonomskih migracij. Pogoj za ustrezno upravljanje pojava bega možganov pa je, da država pozna lastne potrebe po obsegu in strukturi visokousposobljenih državljanov glede na trg dela in načrtovani razvoj.
Pri uresničevanju Strategije ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 in Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij iz leta 2019 MDDSZ, MGRT in MIZŠ niso aktivno in kontinuirano sodelovali, kar je bilo še posebej izrazito v okviru procesa priprave in izvajanja projekta Platforma za napovedovanje kompetenc.

Za Republiko Slovenijo, njen bodoči razvoj, možnost ustvarjanja in dopolnjevanja kakovostnih delovnih mest in kot pomemben vir informacij za obvladovanje pojava bega možganov v prihodnje bi bilo na podlagi sklepa vlade z dne 29. 8. 2019 treba vzpostaviti celovit in sistemski pristop pri napovedovanju kompetenc za poklice prihodnosti. Sodelovanje med MDDSZ, MGRT in MIZŠ za uresničevanje projekta Platforma za napovedovanje kompetenc je bilo na nizki ravni vse do konca obdobja, ki je obravnavano v reviziji. 

MIZŠ je na področju visokega šolstva in znanosti po koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, sprejelo temeljna strateška dokumenta za razvoj visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki sledita Evropski uniji v spodbujanju pojava kroženja možganov. V primeru, da se ključni dejavniki odbijanja, ki vplivajo na tveganje za pojav bega možganov, ne spremenijo bistveno oziroma ostanejo enaki, kroženje možganov ne more predstavljati učinkovitega pristopa za ohranjanje visokoizobraženih kadrov v Republiki Sloveniji. Računsko sodišče je vladi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino