Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018

  Zadnja sprememba:
  23. 9. 2019

  Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018

   

  Računsko sodišče je izvedlo revizijo, katere cilj je bil izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev in terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Ti dve postavki sredstev predstavljata 30 odstotkov bilančne vsote zbirne bilance stanja.

  Izkazanih vrednosti za osnovna sredstva, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 7.075.896.548 evrov (21,3 odstotka vseh sredstev), ni bilo mogoče potrditi zaradi:

  • nepravočasnega aktiviranja investicij v teku,
  • neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva,
  • napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti,
  • neurejenih vpisov v zemljiško knjigo in
  • nesprejetih odločitev o ugotovitvah popisnih komisij.

  Ministrstva, ki dajejo sredstva v upravljanje, ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad evidencami upravljavcev sredstev in s tem tudi ne nad sredstvi, danimi v upravljanje. Pri pridobivanju podatkov o vrednostih terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 2.910.981.388 evrov (8,8 odstotka vseh sredstev), se ministrstva v pomembnem delu opirajo na podatke upravljavcev teh sredstev, ki pa niso zanesljivi.

  Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov za pomemben del izkazanih sredstev zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna na dan 31. 12. 2018.

  Deli vsebino