Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022

Zadnja sprememba:
21. 2. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-1/2023/2
Datum: 10. 1. 2023

Opombe:

Pravilnost poslovanja Zagovornika načela enakosti

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom.

Računsko sodišče je  pri revidiranju plač in drugih izdatkov zaposlenim ugotovilo, da je Zagovornik načela enakosti 2 javnima uslužbencema izplačal prenizek dodatek za delovno dobo. Pri delnih tekočih in investicijskih odhodkih je računsko sodišče ugotovilo, da Zagovornik načela enakosti za storitve grafičnega oblikovanja, storitve tiskanja ter storitve prevajanja in lekture ni izvedel postopka oddaje javnega naročila, pred plačilom računov ni preveril pravnega temelja in višine obveznosti, prevzel je obveznosti prek dovoljenega obsega prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Računsko sodišče je od Zagovornika načela enakosti zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino