Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija pravilnosti financiranja volilne kampanje kandidata dr. Milana Brgleza za volitve predsednika Republike Slovenije v letu 2022 pri organizatorju volilne kampanje: SOCIALNI DEMOKRATI

Zadnja sprememba:
20. 7. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenj o pravilnosti poslovanja in pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Revidirano obdobje:
od odprtja posebnega transakcijskega računa z oznako "za volilno kampanjo" do oddaje poročila o financiranju volilne kampanje

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-1/2023/2
Datum: 1. 3. 2023

Opombe:

Pravilnost financiranja volilne kampanje kandidata dr. Milana Brgleza za volitve predsednika republike v letu 2022

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje kandidata dr. Milana Brgleza za volitve predsednika republike v letu 2022, ki jo je organizirala politična stranka Socialni demokrati.
Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja in izrek mnenja o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Socialni demokrati izreklo mnenje s pridržkom. Stranka je posebni transakcijski računi za volilno kampanjo odprla 9 dni prepozno in s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje.

Računsko sodišče je o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji politični stranki Socialni demokrati izreklo pozitivno mnenje.

Novica ob izdaji revizijskih poročil:
Financiranje volilnih kampanj za volitve predsednika republike v letu 2022

Deli vsebino