Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Upravljanje odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke

  Zadnja sprememba:
  4. 7. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  •    izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja družbe Javne službe Ptuj, podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke,
  •    izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Mestne občine Ptuj pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke in pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem družbe Javne službe Ptuj, podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., v delu, ki se nanaša na upravljanje odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke.

  Revidirano obdobje:
  1. 1. 2016 do 31. 12. 2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 321-1/2021/7
  Datum: 4. 5. 2022

  Opombe:

  Učinkovitost upravljanja odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke

  Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo mnenje, da so bile Javne službe Ptuj pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 učinkovite, medtem ko je bila Mestna občina Ptuj pri tem delno učinkovita.
  Javne službe Ptuj so na odlagališču nenevarnih odpadkov Gajke odlagale odpadke v okviru dovoljenih količin iz okoljevarstvenega dovoljenja in s tem vzdrževale stanje, da niso nastopili pogoji za začetek postopka zapiranja odlagališča. Zagotavljale so tudi finančno jamstvo za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke, niso pa izvedle aktivnosti, da bi bilo finančno jamstvo že v letu 2016 vključeno v ceno izvajanja storitev gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
  Mestna občina Ptuj je sprejela odločitev o neizvedbi investicije v odlagališče odpadkov po tem, ko je že bila izvedena vrsta aktivnosti, ki so potekale več let. Pri tem ni bila izvedena poglobljena strokovna analiza zagotavljanja odlaganja odpadkov v daljšem časovnem obdobju na lastnem odlagališču ali na podlagi pogodbe na drugem odlagališču. Mestna občina Ptuj je nadzirala in usmerjala Javne službe Ptuj pri zagotavljanju finančnega jamstva za zaprtje odlagališča. Določitev posameznih investicij na vplivnem območju zaradi obratovanja odlagališča ni temeljila na predhodno določenih kriterijih, ki bi izhajali iz primerjave obsega razvitosti oziroma obstoja infrastrukture za zadovoljevanje potreb prebivalcev med posameznimi območji občine. Pri določitvi upravičencev do odškodnin in drugih bonitet ni imela študije ali kakšne druge strokovne podlage, ki bi ji omogočila njihovo določitev na podlagi objektivnih kriterijev, ki bi odražali dejansko stopnjo negativnih vplivov na okolje zaradi obratovanja odlagališča.

   

  Deli vsebino