Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitosti in pravilnost poslovanja Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije pri izvajanju izbranih projektov informatizacije

Zadnja sprememba:
24. 11. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti in pravilnosti poslovanja Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije pri izvajanju izbranih projektov informatizacije.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-6/2022/3
Datum: 31. 5. 2022

Opombe:

Pravilnost in učinkovitost poslovanja Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije pri prenovi infrastrukture informacijske tehnologije

Računsko sodišče je  izvedlo revizijo pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: GSV) pri prenovi infrastrukture informacijske tehnologije  z izvajanjem projektov informatizacije Celovita prenova podatkovnega centra in Nakup specifične sistemske informacijske opreme v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Informacijski sistem GSV je eden najpomembnejših v državi, saj je ključen za nemoteno delo vlade in posledično države. V informacijskem sistemu GSV se obravnavajo vsa gradiva, ki zahtevajo odločitev vlade, obravnavane vsebine se nanašajo in vplivajo na vsa področja družbe, v sistem pa so vključeni vsi organi državne uprave, zato sta razpoložljivost in varnost sistema pomembni s širšega vidika. Na podlagi Zakona o državni upravi je bil upravljavec infrastrukture centralizirane državne informatike Ministrstvo za javno upravo.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja pri prenovi infrastrukture informacijske tehnologije GSV izreklo mnenje s pridržkom, saj je GSV pri javnih naročilih za izvedbo projektov informatizacije v razpisni dokumentaciji za ponudnike določil prekratek rok za oddajo ponudb. Poleg tega je GSV izvedbo javnega naročila Nakup specifične sistemske informacijske opreme začel preden je dobil soglasje Ministrstva za javno upravo. Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti, je GSV v vseh pogledih posloval v skladu s predpisi.

Računsko sodišče je o učinkovitosti poslovanja GSV pri izvajanju izbranih projektov informatizacije izreklo mnenje, da je bilo ravnanje GSV delno učinkovito in bi ga bilo mogoče izboljšati predvsem na področju zagotavljanja večje konkurence med ponudniki in s tem doseganja čim nižje cene.

Računsko sodišče je GSV podalo več priporočil, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

Deli vsebino