Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost poslovanja FURS v letih 2020 in 2021, v delih, ki se nanašajo na izvajanje finančnih nadzorov, finančnih preiskav in izvršb

Zadnja sprememba:
15. 7. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja FURS v letih 2020 in 2021, v delih, ki se nanašajo na izvajanje finančnih nadzorov, finančnih preiskav in izvršb.

Revidirano obdobje:
2020-2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-17/2021/2
Datum: 30. 11. 2021

Opombe:

Učinkovitost poslovanja Finančne uprave v delih, ki se nanašajo na izvajanje finančnih nadzorov, preiskav in izvršb

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Finančna uprava) v letih 2020 in 2021 v delih, ki se nanašajo na izvajanje finančnih nadzorov, finančnih preiskav in izvršb, in izreklo mnenje, da je bila Finančna uprava pri tem delno učinkovita.

Finančna uprava je v zvezi s finančnimi nadzori in finančnimi preiskavami izvajala postopke načrtovanja, spremljanja in poročanja na vnaprej dogovorjen način, pri čemer pa vseh postopkov ni predpisala v obliki internega akta. Pri izvajanju izvršb je bila glede na razkritja iz preteklih revizij bolj aktivna in je s številnimi ukrepi poskušala v večji meri izterjati dolg davčnih dolžnikov. Pri ponovljenih postopkih odmere davka od nenapovedanih dohodkov zaradi delne razveljavitve 68.a člena Zakona o davčnem postopku bi Finančna uprava v skladu s sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in kasneje v skladu s sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za obdobje odmere davka lahko upoštevala daljše časovno obdobje, s tem pa bi lahko izkazala večji prirast premoženja in posledično tudi večjo davčno osnovo.

Finančna uprava je v okviru revizije izvedla številne ukrepe, s katerimi je odpravila ugotovljene pomanjkljivosti, zato računsko sodišče od Finančne uprave ni zahtevalo odzivnega poročila.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino