Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Zadnja sprememba:
15. 11. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

podati mnenje o učinkovitosti urada pri dodeljevanju sredstev organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije v letu 2015

Revidirano obdobje:
leto 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-5/2016/2 in sprememba št. 320-5/2016/5 z dne 2. 9. 2016
Datum: 12. 7. 2016

Opombe:

Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti dodeljevanja sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, katere cilj je bil izrek mnenja o učinkovitosti urada pri dodeljevanju sredstev organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije v letu 2015. 

Po mnenju računskega sodišča dodeljevanje sredstev strukturam Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2015 ni bilo učinkovito, ker ni bilo vzpostavljeno učinkovito načrtovanje dodeljevanja sredstev in ker izvajanje dodeljevanja sredstev ter nadzor nad dodeljenimi sredstvi nista bila učinkovita.

Urad pri oblikovanju dokumentov načrtovanja ni pripravil predloga politike za leto 2015 na področju sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu, ki bi ga Vlada Republike Slovenije morala predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije, in predloga nalog programskega obdobja od leta 2014 do leta 2020, zato ga ni posredoval Vladi Republike Slovenije v sprejetje. 

Načrtovani neposredni učinki, ki jih je urad načrtoval in opisal v obrazložitvah finančnega načrta za leto 2015, so opisani zelo splošno in ne izražajo vseh ciljev ter posameznih prizadevanj za sodelovanje na področjih podpore, pri načrtovanju pa ne sodeluje z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, ter ostalimi proračunskimi uporabniki, ki financirajo strukture Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Urad je dodelil sredstva organizacijam Rafaelovi družbi, Združenju Slovenska izseljenska matica, Društvu Svetovni slovenski kongres in Društvu Slovenija v svetu brez javnega razpisa, čeprav za to ni imel podlage v predpisih.

Urad je v letu 2015 izvedel Javni razpis za izbor izdajatelja osrednje revije in spletnega portala za Slovence zunaj Republike Slovenije za leti 2015 in 2016, ne da bi upošteval predpise. Pri izvedbi javnih razpisov v letu 2015 je uporabil zgolj nekaj kriterijev, ki so se nanašali na neposredne učinke iz obrazložitev proračuna, poleg tega pri oblikovanju kriterijev ni upošteval potreb in predlogov Slovencev zunaj Republike Slovenije. 

Urad ni imel pravilnika o finančnem poslovanju, vzpostavljenega registra tveganj in sistema notranjega revidiranja. V štirih neposrednih pogodbah urad ni določil skrbnikov.

Urad ni zbiral podatkov o prispevkih, ki jih strukturam in dejavnostim Slovencev v zamejstvu in po svetu namenjajo ostali državni organi Republike Slovenije, zato ni zagotovljeno, da se vsa finančna podpora načrtuje in namenja v skladu s strateškimi dokumenti Republike Slovenije. 

Ker urad nima vzpostavljenih vzvodov za učinkovito nadziranje izvajanja obveznosti prejemnikov sredstev, s katerimi bi dobil zadostna zagotovila, da so bila dodeljena sredstva prejemnikom porabljena skladno s pogodbenimi določili in namenom, ne ukrepa ustrezno v primeru nenamenske porabe sredstev. 

Računsko sodišče je uradu podalo priporočila za učinkovitejšo vzpostavitev sistema dodeljevanja sredstev strukturam Slovencev v zamejstvu in po svetu ter zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora urad izkazati, da je sprejel pravilnik o finančnem poslovanju in vzpostavil register tveganj ter izvedel kontrole na terenu pri prejemnikih sredstev, ki niso predložili obveznih dokazil o namenskosti porabljenih sredstev v letu 2015.

Deli vsebino