Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Smotrnost poslovanja MDDSZ pri izvedbi Javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta CSD ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike

  Zadnja sprememba:
  6. 12. 2021

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri izvedbi Javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta CSD ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike.

  Revidirano obdobje:
  od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-10/2020/4
  Datum: 10. 9. 2020

  Opombe:

  Učinkovitost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri izvedbi javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta Centrov za socialno delo Republike Slovenije ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike

  Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri izvedbi javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta Centrov za socialno delo Republike Slovenije ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike.

  Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti pri pripravi in izvedbi javnega naročila ter upravljanju s pogodbo.

  Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo ministrstvo pri pripravi in izvedbi javnega naročila ter upravljanju s pogodbo delno učinkovito.

  Ministrstvo je delno učinkovito utemeljilo potrebe za izvedbo javnega naročila. Ministrstvo se pri utemeljitvi potreb za izvedbo javnega naročila sklicuje na manko lastnih strokovnih znanj in na odločitve vodstva ministrstva, ki pa niso dokumentirane, zato navedb ministrstva v reviziji ni bilo mogoče preveriti, prav tako tudi ne, ali je ministrstvo analiziralo različne možnosti za dosego cilja.

  Ministrstvo je učinkovito izvedlo postopek javnega naročanja. Ministrstvo je izbralo odprti postopek javnega naročanja. Pogoji za sodelovanje pri javnem naročilu, ki jih je določilo ministrstvo, so bili jasni in sorazmerni ter smiselno povezani s predmetom javnega naročila. Izjemo predstavlja določilo v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim je ministrstvo po oceni računskega sodišča neupravičeno omejilo sodelovanje potencialnih ponudnikov na javnem razpisu. Ministrstvo je določilo merila za oddajo javnega naročila, ki so nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila ter so omogočala objektivno oceno vlog. Ministrstvo je k pogodbi sklenilo 2 aneksa. Ministrstvo ob sklenitvi drugega aneksa ni utemeljilo ekonomskih ali tehničnih razlogov, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča, vključno z obsegom nevšečnosti ali podvajanjem stroškov, kar predstavlja odmik od pravil, ki jih določajo predpisi o javnem naročanju.

  Ministrstvo je delno učinkovito upravljalo s pogodbo o izvedbi javnega naročila v smislu doseganja ciljev javnega naročila. Ministrstvo je doseganje ciljev javnega naročila spremljalo prek izvajanja aktivnosti izvajalca, ni pa vzpostavilo pogodbenih mehanizmov, s katerimi bi plačilo izvajalcu vezalo tudi na končno oceno doseganja ciljev projekta.

  Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočilo za izboljšanje priprave in izvedbe javnih naročil.

  Deli vsebino