Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Sistem opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih

Zadnja sprememba:
28. 2. 2020

Podatki o reviziji

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-3/2016/4 in dopolnitev sklepa št. 320-3/2016/12 z dne 29. 9. 2016
Datum: 1. 6. 2016

Opombe:

Opravljanje nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih

Sistem opravljanja nujnih procesnih dejanj na Ministrstvu za pravosodje, Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, Okrožnem sodišču v Celju, Okrožnem državnem tožilstvu v Celju in Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije je bil v reviziji ocenjen kot delno učinkovit. Zakoni namreč ne določajo pravic in obveznosti javnih uslužbencev (sodno osebje in državnotožilsko osebje), ki sodelujejo pri izvajanju zagotavljanja nujnih procesnih dejanj izven poslovnega časa. Sodišča in državna tožilstva ob obračunih in izplačilih plač niso upoštevala določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki se nanaša na plačilo opravljenega dela v dežurstvu, saj so sledila mnenju Ministrstva za pravosodje. Na sodiščih in državnih tožilstvih je bil način upoštevanja in obračunavanja porabljenega časa za prejete pozive izven poslovnega časa urejen različno. Po oceni računskega sodišča bi se lahko izboljšala učinkovitost na področju nujnih procesnih dejanj z ustrezno nadgradnjo informacijskega sistema sodišč in državnih tožilstev.

Računsko sodišče je Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, od Ministrstva za pravosodje pa je zahtevalo tudi predložitev odzivnega poročila.

Deli vsebino