Skoči do osrednje vsebine

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008

Računsko sodišče je na današnji novinarski konferenci predstavilo ugotovitve revizije predloga zaključnega računa proračuna. 
Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli negativno mnenje, za pravilnost izvršitve državnega proračuna pa mnenje s pridržkom.

Računsko sodišče je pri računovodskem evidentiranju izplačil upravičencem po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (prenos delnic Telekoma na SOD v letu 2007) v reviziji razkrilo enake napake kot lansko leto. Ministrstvo za finance ni upoštevalo lanskoletnih ugotovitev, zaradi ponavljajočih napak smo Vladi RS izrekli negativno mnenje.

Z leve: mag. Nataša Karlić Kovačič, Zdravka Peklaj Kastelic, dr. Igor Šoltes
Z leve: mag. Nataša Karlić Kovačič, Zdravka Peklaj Kastelic, dr. Igor Šoltes

Prihodki iz sredstev Evropske unije so za 53,6 % nižji od načrtovanih. Proračun RS je bil v letu 2008 neto plačnik sredstev v Evropsko unijo. Do proračuna Evropske unije je izkazal neto primanjkljaj v znesku 64 mio evrov čeprav je bil s sprejetim proračunom načrtovan presežek v znesku 407,6 mio evrov. V proračun EU je bilo vplačano 427.915.174 evrov, to je 20 % več kot v 2007 in 14 % več, kot je bilo načrtovano. Realizacija sredstev za strukturno politiko je 12,4 % kar je slabše kot v letu 2007 (24,4 %) in veliko slabše kot v letu 2006 (81,8 %). Nizka realizacija ni le posledica slabega črpanja sredstev temveč neustreznega načrtovanja.

V nadaljevanju so bile predstavljene še ugotovitve s področja temeljnih razvojnih programov, ustanavljanja ustanov, nepravilnosti s področja plač in odprave plačnih nesorazmerij, prevzemanja obveznosti Vlade RS in njenih proračunskih uporabnikov, koncesij in poroštev, kapitalskih naložb, javnih naročil ter transferov.

Predstavitev

Deli vsebino