Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija upravljanja z medicinsko opremo in z njo povezanimi stroški v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Zadnja sprememba:
10. 7. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala (brez zdravil) ter učinkovitosti pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015.

Revidirano obdobje:
2014 in 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-2/2016/4
Datum: 25. 5. 2016

Opombe:

Pravilnost nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter učinkovitost pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Računsko sodišče je UKC Ljubljana za leti 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo, da je za približno 70 milijonov evrov zdravstvenega materiala ter medicinske opreme nabavil v nasprotju Zakonom o javnem naročanju. 


Pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo je bil UKC Ljubljana po mnenju računskega sodišča neučinkovit − ni namreč ugotavljal potreb po medicinski opremi za daljše obdobje in ni imel izdelanih ustreznih tehničnih zahtev. 

Način sprejemanja, označevanja ter evidentiranja donirane in tuje opreme v uporabi ni bil ustrezen, zato UKC Ljubljana ni imel točnih podatkov o številu in vrsti medicinske opreme, s katero je razpolagal, in ni obvladoval celotnih stroškov, ki jih je uporaba opreme povzročala, kar je vplivalo tudi na ustreznost načrtovanja potrebne medicinske opreme in ustreznost izvedbe popisa tuje opreme. 

Računsko sodišče je od UKC Ljubljana zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo več priporočil za izboljšanje poslovanja na revidiranem področju.

Deli vsebino