Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija pravilnosti financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018 pri organizatorju volilne kampanje - Piratska stranka Slovenije

Zadnja sprememba:
28. 3. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poročanja in poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Revidirano obdobje:
od začetka volilne kampanje do oddaje poročila o financiranju volilne kampanje

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-12/2018/2
Datum: 18. 7. 2018

Opombe:

Pravilnost financiranja volilne kampanje liste kandidatov Piratske stranke Slovenije za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Piratske stranke Slovenije na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018, ki jo je organizirala politična stranka Piratska stranka Slovenije. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poročanja ter izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je politični stranki Piratska stranka Slovenije o pravilnosti poročanja in o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji izreklo pozitivni mnenji. Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je politična stranka Piratska stranka Slovenije že med revizijskim postopkom izvedla ustrezni popravljani ukrep.

Deli vsebino