Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja ZPIZ v letu 2020

Zadnja sprememba:
28. 3. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2020.

Revidirano obdobje:
2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-1/2021/4
Datum: 19. 4. 2021

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 izreklo pozitivno mnenje.

O pravilnosti poslovanja v tem letu pa je zavodu izreklo mnenje spridržkom, ker v svojih evidencah ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine, ki je bila zato v najmanj 88 primerih nepravilno odmerjena. V nasprotju s predpisi je izplačal za 9.576 EUR transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, nabavil material, storitve in osnovna sredstva v vrednosti 704.137 EUR ter oddal storitve izvedenskih mnenj. V svojih aktih ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih, dodatka za dvojezičnost ni določil v skladu z zakonom, dolgov uživalcev pokojnin in drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa ni odtegoval v skladu z izvršilnimi naslovi.

Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Deli vsebino