Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2021

Zadnja sprememba:
26. 4. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-2/2022/3
Datum: 19. 4. 2022

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo izrekli pozitivno mnenje o računovodskih izkazih za leto 2021. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2021 je predvsem posledica nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja in pri obračunu zdravstvenih storitev. Zavod je kršil predpise o javnem naročanju pri nabavah v vrednosti najmanj 46.676 EUR. V nasprotju s predpisi je izplačal odpravnini ob upokojitvi, neskladja s predpisi smo ugotovili tudi pri določanju plač in objavah delovnih mest. Odzivnega poročila nismo zahtevali, ker je zavod med revizijo odpravil ugotovljene nepravilnosti.

 

Logotip cilja 3 z napisom: Zdravje in dobro počutje
Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino