Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Zgodovinskega arhiva Ljubljana v letu 2022

Zadnja sprememba:
15. 3. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-2/2023/4
Datum: 3. 5. 2023

Opombe:

Dokumenti

Naslovnica poročila
Revizijsko poročilo
Datum izdaje:
14. 3. 2024
Št.: 322-2/2023/30

Pravilnost poslovanja Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Računsko sodišče je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana o pravilnosti poslovanja v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo neskladja s predpisi pri sistemiziranju delovnega mesta, uvrščanju v plačne razrede pri premeščanju in napredovanju javnih uslužbencev. Prav tako je ugotovilo nepravilnosti pri določitvi obsega sredstev za redno delovno uspešnost, pri obračunavanju dodatka za mentorstvo, pri izplačilih jubilejnih nagrad in regresa za letni dopust ter pri določitvi višine odpravnin ob upokojitvi. Arhiv je namenjal javna sredstva za darila zaposlenim, za kar ni podlage v predpisih, pri izbiri izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga pa ni ravnal v skladu s prepisi o javnem naročanju. Stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta ni uskladil z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom, poročila o popisu pa ni obravnaval pristojni organ. Arhiv je že med revizijskim postopkom odpravil vse ugotovljene nepravilnosti.

Deli vsebino